หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบ่อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 

กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

กลยุทธ์พัฒนาการคมนาคม

กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 

กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 

กลยุทธ์ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้พึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย
 
 

กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
 

กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 

กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะให้ถูกหลักวิชาการ

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน
 
 

กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

กลยุทธ์ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทร : 056-879-540 โทรสาร : 056-879-542
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
  จำนวนผู้เข้าชม 15,828,011 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 093-132-8329
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10