หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายยุทธชัย มุสิกสถิตย์ชัย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
โทร : 056879540-18


นางสาวกรรธิมา แจ่มแจ้ง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
โทร : 056879540-11
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพิมพ์พร งามเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056879540-11


นางสาวกรรธิมา แจ่มแจ้ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056879540-14


นายกิติพงศ์ เทพยุหะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056879540-15