หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายยุทธชัย มุสิกสถิตย์ชัย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ


นางสาวกรรธิมา แจ่มแจ้ง
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอุบล ภาคมฤค
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอุบล ภาคมฤค
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นายกิติพงศ์ เทพยุหะ
ผู้อำนวยการกองช่าง