หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวศุภลักษณ์ ปิ่นนาง
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
โทร : 056879540-18
จ่าเอกจิรศักดิ์ ศรีใส
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
โทร : 056879540-11
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวธัญจิรา แพงสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056879540-11
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056879540-14
นายกิติพงศ์ เทพยุหะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056879540-15