หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 


         
ถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง รวม 184 สาย แบ่งเป็น

ถนนลาดยางแอสฟัลส์ จำนวน 12 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 70 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 102 สาย
 


         
แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้มาจากน้ำฝนธรรมชาติในฤดูฝนเป็นสำคัญ ส่วนในฤดูแล้งปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จะมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

ลำน้ำ, ลำห้วย, คลอง จำนวน 5 สาย

บึง หนอง และอื่นๆ จำนวน 7 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 30 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 2 แห่ง

บ่อโยก (บ่อบาดาล) จำนวน 7 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 26 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 


   

ทรัพยากรดิน โดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย ฤดูฝนมีน้ำแช่ขังนาน 3 - 5 เดือน โดยพบว่ามีศักยภาพเหมาะสมในการทำนา เนื่องจากพื้นที่สภาพลาดเอียง หลังการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ หรือพืชผักที่มี
อายุสั้นได้

ทรัพยากรน้ำ พื้นที่ของตำบลวังบ่อไม่อยู่ในเขตชลประทาน แต่มีคลองธรรมชาติไหลผ่านในฤดูฝน จำนวน 4 เส้นทาง คือ คลองน้ำสาด คลองห้วยด้วน คลองธารทหารและคลองวังก้นหวด ใช้ได้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับใช้ในการเพราะปลูกของเกษตรกร มักประสบภัยแล้งอยู่เสมอ ภายในตำบลไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในการกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงฝนทิ้งช่วง ทำให้ประสบปัญหาความเสี่ยง
ในการเพาะปลูกพืช

ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลวังบ่อมีพื้นที่ป่าไม้ 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1, 6, 7
 
 
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทร : 056-879-542 โทรสาร : 056-879-542
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
  จำนวนผู้เข้าชม 8,991,370 เริ่มนับ 24 เม.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 056-879-542
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10