หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลวังบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา สายทางจากหมู่ที่ 14 บ้านวังไผ่พัฒนา ถึง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยธารทหาร (กม.ที่ 0+000 ถึง 0+150) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และป้ายแผ่นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขานางต่วม (สายทางรอบเขานางต่วม กม.ที่ 0+165 ถึง 0+340) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้ยูคาลิปตัส) เพื่อดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายจุดบริการประชาชนและป้ายเตือนพร้ออมกรอบเพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 25667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านวังบ่อ และหมู่ที่ 15 บ้านเขานางต่วมใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 96