ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบ่อ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 7 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256269,725196,198105,932183,564153,691155,556157,05791,68878,94783,43064,27415,8811,355,943
256176,791112,956100,648102,56453,64623,87429,16145,41069,08079,214153,964181,9641,029,272
256073159555,57169,126152,51448,792141,06455,30157,81667,28274,839672,592
ยอดยกมาตั้งแต่ 24 เม.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2559   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,057,807
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี