หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล วังบ่อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
 
 

 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 5 เม.ย. 2560
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
ตำบลวังบ่อ เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสำราญ ฤทธิ์บำรุง เป็นกำนัน เริ่มเป็นสภาตำบลในวันที่ 2 มีนาคม 2538 ต่อมาสภาตำบลวังบ่อมีรายได้เป็นของตนเองย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มขึ้น 150,000 บาท แล้วจึงยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 30 มีนาคม 2539
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ ตั้งอยู่บนถนน
นครสวรรค์ - ชัยภูมิ หมู่ที่ 6 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอหนองบัว ห่างจากตัวอำเภอหนองบัวประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 86 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
94,970 ไร่ หรือประมาณ 151.95 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาขอม, ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลธารทหาร, ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
 


 
ตำบลวังบ่อ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ลาดเทจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ มีภูเขาลูกเล็กๆ สลับกัน 3 ลูก สภาพดินในพื้นที่โดยทั่วไปเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย
 


   
ตำบลวังบ่อ มีอากาศแห้งแล้ง ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย
20 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนเมษายน - พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 725 - 850 มิลลิเมตร
 


 
ราษฎรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป ส่วนด้านการปศุสัตว์ ตำบลวังบ่อ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร และการเลี้ยงไก่ในทุกหมู่บ้านของ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 10,839 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 5,389 คน คิดเป็นร้อยละ 49.72
 
หญิง จำนวน 5,450 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,790 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 71.33 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านเขานางต่วม 436 413 849 376  
2   บ้านวังใหญ่ 346 362 708 265
  3   บ้านห้วยธารทหาร 219 227 446 136  
4   บ้านวังข่อย 176 187 363 141
  5   บ้านทับลุ่ม 369 352 721 287  
6   บ้านโคกสะอาด 770 830 1,600 564
  7   บ้านอุดมพัฒนา 576 614 1,190 519  
8   บ้านเวฬุวัน 346 337 683 290
  9   บ้านวังบ่อ 230 241 471 116  
10   บ้านหนองถั่วแปบ 253 246 499 126
  11   บ้านหนองลกฟ้า 313 282 595 213  
12   บ้านกุดตามั่น 283 257 540 169
  13   บ้านพนาสวรรค์ 156 154 310 98  
14   บ้านวังไผ่พัฒนา 131 129 260 74
  15   บ้านเขานางต่วมใต้ 418 435 853 227  
16   บ้านเขานางต่วมเหนือ 367 384 751 189
    รวม 5,389 5,450 10,839 3,790
 
***แหล่งที่มาของข้อมูล ฝ่ายทะเบียนอำเภอหนองบัว (5 ตุลาคม 2559)***
 
 
 
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
โทร : 056-879-540 โทรสาร : 056-879-542
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ
  จำนวนผู้เข้าชม 15,827,908 เริ่มนับ 5 เม.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 093-132-8329
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10